Pakalpojumi → Derīgo izrakteņu ieguve

Uzņēmums arī piedāvā derīgo izrakteņu ieguves un ražošanas pakalpojumus:

Vairāk nekā desmit smalko, jaukto un rupjo minerālmateriālu frakcijas tiek ražotas katrā atradnē pēc tirgus pieprasījuma, tāpēc minerālmateriālu klāsts visās uzņēmuma atradnēs ir ļoti plašs.

Minerālmateriāls tiek izmantots:

  • ceļu būvniecībā (EN 13242:2002+ A1:2007);
  • betona ražošanā (EN 12620+A1:2008 );
  • asfaltbetona ražošanā (EN 13043:2002 un EN 13043:2002/AC:2004).
 

Uzņēmumam pieder, aptuveni, 20 tehnikas vienības, kuras paredzētas, lai veiktu derīgo izrakteņu ieguvi un ražošanu.

Darbus veic pieredzējuši un apmācīti operatori, kas garantē attiecīgā darba uzdevuma kvalitatīvu un apzinīgu izpildi.